Veelgestelde vragen

Waarom een zelfstandige verpleegkundige kiezen?


Als zelfstandige verpleegkundigen zijn wij volledig onafhankelijk. We worden aanvaard door alle ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen. Bijgevolg kan iedereen een beroep doen op een zelfstandige verpleegkundige ongeacht bij welk ziekenfonds men aangesloten is.

In ons zorgconcept staat de patiënt altijd centraal. Er zal steeds een 'zorg op maat' opgesteld worden, afhankelijk van de medische vereisten en de noden van de patiënt. Luisterbereidheid en menselijke warmte zijn geen loze woorden.

Als zelfstandige verpleegkundigen waarborgen we de continuïteit van de zorg, 7 dagen op 7, inclusief zon- en feestdagen. Door ons zelfstandig statuut zijn we niet gebonden aan bepaalde werkuren. Dat heeft voor de patiënt alleen maar voordelen.

Het dienstenpakket in de thuisverpleging is zeer verscheiden. Het omvat de verpleegkundige verzorgingen zoals inspuitingen, wondzorg, toiletten...maar ook de totaalzorg voor zwaar zorgbehoevende of palliatieve patiënten.

Door de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg is ook de gespecialiseerde zorg toegenomen. Spoelen van poortkatheters (Port-a-Cath), toedienen van parenterale- of sondevoeding, chemotherapie thuis, intraveneuse en subcutane perfusies en pijnbestrijding zijn enkele voorbeelden.

Alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn, zijn geconventioneerd bij het RIZIV. Dwz dat ze zich houden aan de officiële RIZIV-tarieven. Soms hoor je wel eens zeggen dat zelfstandige verpleegkundigen duurder zijn dan de georganiseerde diensten. Niets is minder waar. Het maakt financieel geen enkel verschil door wie je verzorgd wordt. Bovendien werken alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn bij het RIZIV met het derdebetalerssysteem. Dit betekent dat de verpleegkundige rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds. De patiënt hoeft zelf niets te betalen. Voorwaarde is wel dat de patiënt volledig in regel is met zijn ziekenfonds.

In geen geval worden lidgelden of extra vergoedingen gevraagd voor prestaties die door het RIZIV terugbetaald worden. Indien de patiënt een beroep kan doen op zijn hospitalisatieverzekering kan de verpleegkundige het remgeld afrekenen met de patiënt. De patiënt dient dan deze honorariumnota (samen met andere onkosten) in bij de hospitalisatieverzekering. Al de kosten, 1 maand voor en 3 maand na een hospitalisatie, worden normaal vergoed door deze verzekering.

Heb je een vraag voor ons?

Contacteer ons